početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Kampanja protiv digitalnog nasilja "Ctrl + S"

Povodom Svetskog dana mladih pokrenuta je kampanja CTRL+S koja će se baviti prevencijom digitalnog nasilja među mladima, često nesvesnim činjenice da nasilje na Internetu može imati efekte kao i fizičko ili psihičko nasilje u realnosti. Cilj kampanje je edukacija mladih i kako bi naučili da Internet treba da koriste uz punu svest o posledicama koje reči na Internetu imaju, kao i o tome kako da prepoznaju i reaguju na nasilje kome potencijalno mogu biti izloženi.
Kampanja je pokrenuta u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji zajednički sprovode UNICEF, UNDP i UN Women, a realizuje se u tesnoj saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Škola bez nasilja.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.