početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Kampanja "Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju!"

Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar i Mreža za Evropski ženski lobi, u okviru zajedničke kampanje Evropkog ženskog lobija i Saveta Evrope traže od države Srbije da izmeni definiciju krivičnog dela silovanje.

Tokom akcije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" 2013 posebna pažnja je posvećena položaju žrtava silovanja kroz kampanju „SPREČIMO SILOVANJE! PRIMENIMO ISTANBULSKU KONVENCIJU!"

Silovanje predstavlja jednu od najrazornijih formi rodno zasnovanog nasilja, a ipak je prečesto tabuizirano i o njemu se ćuti. Evropska istraživanja pokazuju da se samo 2 do 10 odsto svih slučaja silovanja prijavljuju policiji. Većina seksualnih zločina protiv žena ostaje nevidljivo i stoga i nivo seksualnog nasilja biva potcenjen.

U Srbiji ne postoje reprezentativna istraživanja državnih institucija o seksualnom nasilju. Jedini dostupni podaci su podaci Republičkog zavoda za statistiku o broju prijavljenih, optuženih i osuđenih lica za ovo krivično delo i podaci istraživanja Autonomnog ženskog centra iz 2003. godine, koje je pokazalo da je samo 6% žena sa teritorije Beograda prijavilo je seksualno nasilje od strane partnera.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.