početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

"Bring the Sun" - Albanija protiv nasilja u porodici
Kao odgovor na UN kampanju "Ujedinimo se u zaustavljanju nasilja nad ženama" i globalnu inicijativu "Tvoj svet u narandžastom" (Orange your world), najtalentovaniji umetnici iz Albanije iskomponovali su i izveli himnu protiv rodno zasnovanog nasilja. Jedanaest ambasadora mira: Rosela Gjylbegu, Classic Boys, Era Rusi, Emi Bogdo, Renis Gjoka, Lind Islami, Olta Boka, Erik Lloshi i Ardita Meni udružili su svoje mlade glasove da daju život ovom muzičkom vieo projektu koji potpisuju i Pandi Laco, Adrian Hila i Egon Musliju. Iako je inicijalno bio namenjen albanskim muškarcima i dečacima da zauzmu stav protiv nasilja u porodici, ova himna prelazi i izvan granica i poziva svakog čoveka i dečaka na zemlji da se udruže sa ženama i devojkama u iskorenjivanju pandemskog nasilja nad ženama. Nakon što je prvo prikazan aktivistima i aktivistkinjama, kao i zainteresovanim građanima Tirane, na Dan ljudskih prava, ovaj video je lansiran u svet kao zvono koje odzvanja ljudskom savešću, pokretni apel da naše domove i zajednice učinimo mirnim i nenasilnim.

Ovaj video omogućili su Mreža lokalnih centara "Danas za budućnost" (Today for the Future), UNDP i UN Women Albanije, Vlada Švedske i Ministarstvo za socijalna pitanja i omladine Albanije.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.