početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Izveštaji

CEDAW konvencija

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), jedan od ključnih dokumenata za umanjivanje rodne neravnopravnosti, traži od države potpisnice redovno izveštavanje oko problematike ljudskih i ženskih prava.

 

Delegacija Vlade Republike Srbije tokom 2013. predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije CEDAW. Predstavnici Vlade govorili su o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.

 

Kao odgovor na državni izveštaj Komitetu je dostavljen i izveštaj „Senka nad Srbijom” koji su sačinile nevladine organizacije Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u Crnom, Labris i Glas razlike. U ovom izveštaju navodi se da u Srbiji još uvek postoje sistemske prepreke za zaštitu ženskih ljudskih prava, čime je zahtevano od CEDAW komiteta da postavi striktne zahteve državi Srbiji kako bi se žene zaštile od izrazitog urušavanja njihovih prava.

 

Na sajtu Autonomnog ženskog centra možete pronaći celokupne tekstove izveštaja:

 

- Izveštaj ženskih nevladinih organizacija „Senka nad Srbijom“

 

- Izveštaje Vlade Republike Srbije:
Combined second and thrid periodic report
Issues and Questions
Responses

 

- Zaključne komentare komiteta za eliminaciju diskriminacije žena

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.