početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Kako se zaštititi od nasilja

Neke žene su više puta pokušavale da izađu iz nasilničkog odnosa. Ovo je jedna od najtežih odluka u životu i neretko se dešava da žena više puta privremeno napusti nasilnika, ali i da mu se vrati nakon nekog vremena. Ovakvu odluku nije lako doneti i svakako je neophodno imati u vidu, da je odluka na ženi da li ostaje ili napušta nasilnika. Neretko smo svedoci činjenice da čak i kada žena napusti nasilnika, on ima tendenciju da je prati, uznemirava i da nastavi zlostavljanje bez obzira na prekid veze/braka. Svest o tim opasnostima može predstavljati prepreku donošenju odluke o izlasku iz nasilne veze.

 

Taktike preživljavanja

Koja god da je vaša odluka, najvažnije je da zaštitite sebe i decu. Postoje određene taktike preživljavanja i kako da se zaštitite u trenucima nasilja, o kojima možete više pročitati na sajtu Hoću da znaš.

 

Medicinska pomoć i dokumentovanje povreda

Neke žene često kriju nasilje koje se desilo i/ili se plaše da zatraže medicinsku pomoć  nakon fizičkog napada. Na prvom mestu je  da se vaše povrede saniraju, ali je i veoma važno dokumentovati  ukoliko imate povrede. Ministarstvo zdravlja je razvilo Poseban protokol za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju kako bi i zdravstvenim radnicima/ama ukazali na njihove obaveze kada je nasilje nad ženama u pitanju. O načinu dokumentovanja povreda od strane zdravstvenih radnika/ca, možete se više informisati kroz sam protokol.

 

Ako se dvoumite da li da odete kod lekara, važno je da znate sledeće:

Hoću da znaš - Da li da odem kod lekara?

 

Ako napuštate nasilnika...

Ukoliko razmišljate da napustite nasilnika, neophodno je i da se informišete šta sve treba da uradite, kako da zaštitite sebe i decu prilikom odlaska, šta da ponesete od stvari koje vam mogu biti neophodne. Ove informacije možete dobiti ovde.

 

Internet sigurnost

Često se dešava da nasilnici prate svoje žrtve, da ih uhode i da proveravaju sve njihove pozive, poruke na telefonima, ali i na drugim elektronskim uređajima. Ukoliko želite da prikrijete tragove posetama određenih sajtova ili da zaštitite svoje mejlove, pogledajte bliže objašnjenje kako da to uradite ovde.

Više informacija o pravima

Ukoliko želite bliže da se upoznate sa svojim pravima i kako da se zaštitite od nasilnika, pročitajte priručnik Putokaz za moja prava u zaštiti od nasilja u porodici Mirjane Wagner, koji je izdao Autonomni ženski centar, a koji možete preuzeti ovde. Kao što sama autorka kaže:
„Da bi se sprečilo nasilje nad ženama, potrebno je:
• da žena bude informisana o svojim pravima,
• da ima podršku i osnaživanje da istraje na svom putu izlaska iz nasilja,
• da zakonodavstvo, državni organi i institucije budu dovoljno senzibilisani u pogledu nasilja nad ženama,
• da policija, sudstvo, javno tužilaštvo i organi starateljstva  – centri za socijalni rad, budu brzi i efikasni kod rešavanja problema nasilja u porodici, da prave razliku između nasilnika i žrtve, i da svoj rad posmatraju kao svoju profesionalnu dužnost i obavezu,
• da se promeni patrijarhalni stav ljudi u pogledu nasilja i pozicije žena žrtava nasilja,
• da postoji spremnost žene koja je žrtva nasilja da sama koristi svoja prava.“


.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.