početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Vesti

 

Kruševac - Usijan SOS telefon

26/08/14

Već u prva tri meseca rada obnovljenog SOS telefona za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, u odnosu na lane, zabeleženo je čak tri puta više poziva žena koje traže zaštitu i pomoć. Ali, veliko je interesovanje - za pola godine projekta Udruženja žena "Peščanik" - zabeleženo i za volontiranje u telefonskom servisu, koji nastavlja da funkcioniše iako se finansiranje završilo 31. jula.

 

Inicijativa za otvaranje prihvatnog centra za žrtve nasilja u Novom Pazaru

25/08/14

Udruženje samohranih majki i jednoroditeljskih porodica "Zajedno" iz Novog Pazara saopštilo je juče da je pokrenulo inicijativu da u ovom gradu bude otvoren Prihvatni centar za žrtve nasilja.

 

U Kikindi ove godine prijavljeno 39 slučajeva nasilja u porodici

25/08/14

Centru za socijalni rad u Kikindi od početka godine prijavljeno je čak 39 slučajeva nasilja u porodici.

 

Mehanizmi za borbu protiv nasilja u Srbiji

25/08/14

Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Institutom za održive zajednice trenutno radi na sprovođenju projekta "Mehanizmi za borbu protiv nasilja u društvu u Srbiji". Inicijativa je prepoznala da u Srbiji postoji nekoliko parcijalnih strategija za borbu protiv nasilja u različitim segmentima društva, ali da na nivou institucija ne postoji sveobuhvatan program za rešavanje ovog sveprisutnog problema...

 

Okrugli sto "Institucionalni i pravni okvir za postizanje rodne ravnopravnosti u Srbiji - trenutno stanje i perspektive"

25/08/14

U četvrtak, 28. avgusta u beogradskom Medija centru održaće se Okrugli sto, u organizaciji Akademije ženskog liderstva, Centra za podršku izuzetnosti i Centra modernih veština, na kome će se razgovarati o Inicijativi poslatoj 11. avgusta Vladi Srbije. Inicijativa poziva Vladu da aktivno učestvuje u unapređenju institucionalnog i pravnog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti, primenu propisa i politike rodne ravnopravnosti.

 

U porodičnom nasilju za šest meseci ubijeno 12 žena

15/08/14

Od 1. januara do 30. juna 2014. u porodično-partnerskom nasilju ubijeno je 12 žena, saopštila je Mreža "Žene protiv nasilja" pozivajući se na pisanje medija. Četiri žene ubio je suprug, tri sin, tri partner, jednu brat i jednu vanbračni suprug.

 

Zašto Srbija nema hitne mere zaštite od nasilnika?

15/08/14

Autonomni ženski centar podsetio je danas, povodom slučaja nasilja u porodici u Novom Sadu, da u Srbiji ne postoje hitne mere za sprečavanje daljeg nasilja koje bi se mogle izreći odmah ili u roku od 24 časa prema nasilniku

 

Edukacija o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima

14/08/14

U subotu 9. avgusta održana je još jedna u seriji jednodnevnih obuka o nasilju nad ženama u porodičnim i parnterskim odnosima za aktivistkinje i aktiviste Foruma zena iz Malog Iđoša i Udruženja Izida iz Feketića. Obuku su vodile Danka Spasovski i Jelena Keserović iz Autonomnog ženskog centra.

 

CTRL+S - lansirana kampanja protiv digitalnog nasilja

12/08/14

Povodom Svetskog dana mladih pokrenuta je kampanja CTRL+S koja će se baviti prevencijom digitalnog nasilja među mladima, često nesvesnim činjenice da nasilje na Internetu može imati efekte kao i fizičko ili psihičko nasilje u realnosti. Cilj kampanje je edukacija mladih i kako bi naučili da Internet treba da koriste uz punu svest o posledicama koje reči na Internetu imaju, kao i o tome kako da prepoznaju i reaguju na nasilje kome potencijalno mogu biti izloženi.

 

Tribine i radionice protiv digitalnog nasilja u 11 gradova Srbije

12/08/14

Povodom Međunarodnog dana mladih, a u okviru nove kampanje protiv digitalnog nasilja CTRL+S, Centar E8, lokalne partnerske organizacije i Budi muško klubovi u 11 gradova Srbije danas, 12. avgusta, organizuju niz aktivnosti (tribina i radionica) sa ciljem edukacije i skretanja pažnje javnosti na ovaj problem.

 

Niš: Potpisana Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti

11/08/14

Predstavnici Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i grad Niš potpisali su Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, a sa predstavnicima Agencije za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine i nevladinom organizaciom "Aureola" Memorandum o regionalnoj saradnji.

 

SOS telefoni - juče, danas, sutra: Iz kruga (Beograd)

08/08/14

EDAW komitet je u preporuke koje je uputio Srbiji uvrstio veliki broj predloga iz tog izveštaja, a deo ovih preporuka odnosi se direktno i na pitanje nasilja nad ženama sa invaliditetom, što je zbog višetruke diskriminatorne pozicije u kojoj se one nalaze, posebno važna i osetljiva tema. Prema pomenutim proporukama, država bi trebalo da aktivnije uzme učešća u zaštiti žena sa invaliditetom od nasilja, ali i podršci organizacijama koje takvu zaštitu i pomoć već pružaju. O tome smo, između ostalog, razgovarali sa Lepojkom Čarević-Mitanovski iz organizacije Iz kruga, koja među svojim aktivnostim ima i uslugu SOS telefona za žene sa invaliditetom koje trpe ili su preživele nasilje.

 

Nasilje nad ženama kao deo naše tradicije

08/08/14

Prošle godine u Srbiji je ubijeno 46 žena u porodičnim svađama, a ove godine stradalo ih je 11, kaže koordinatorka Savetovališta za borbu protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević u današnjem Dnevniku RTS-a. Istakla je da se nasilje nad ženama i decom u Srbiji shvata kao deo tradicije. "Pričamo o tome da su to ratovi, da je to siromaštvo, gubitak posla, ali o tome samo nagađamo. Činjenica je da se ovde žene i deca maltretiraju na poseban način i da nasilnici prolaze nekažnjeno ili su pak kazne male", objašnjava Vesna Stanojević.

 

SOS broj za Romkinje koje trpe nasilje i u Kruševcu

06/08/14

Romkinje, žrtve nasilja, moći će da dobiju podršku na romskom jeziku pozivom na SOS telefon broj 066 006606 u Kruševcu, saopšteno je danas. Uvođenje podrške na SOS telefonu na romskom jeziku rezultat je saradnje udruženja Peščanik i Romani cikna.

 

Globalni izveštaj o sigurnim kućama za 2013. godinu

05/08/14

Globalna mreža sigurnih kuća za žene (Global Network of Women's Shelters) objavila je nedavno Globalni izveštaj o sigurnim kućama za 2013. godinu. Ovaj izveštaj koji se objavljuje svake godine od 2009. prikazuje podatke o radu organizacija koje pružaju usluge i o njihovim potrebama.

 

 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.