početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

UNDP konkurs za dodelu malih grantova

14. septembar 2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U OBLASTI PREVENCIJE I ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA – PODRŠKA AKTIVNOSTIMA U OKVIRU KAMPANJE ''16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA''

Ujedinjene nacije-Program za razvoj (UNDP) objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve ženske nevladine organizacije koje pružaju podršku ženama u situaciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

U okviru ovog konkursa finansiraće se pripremne aktivnosti, kao i sprovođenje istih u toku kampanje ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.[1]

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme prelaziti ukupan iznos od 2000 američkih dolara.

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde(Call for Grants Applications VaW) i nju čine:

  • Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
  • Tabelarni budžet – Dokument 2
  • Narativni budžet – Dokument 3
  • Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
  • Uputstvo za popunjavanje budžeta

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu Ujedinjenih nacija-Programa za razvoj http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement.html.

Prijave možete dostaviti elektronskim putem na mejl adresu grants.vaw.rs@undp.org, kao i poštom ili lično na sledeću adresu:

Ujedinjene nacije-Program za razvoj
Projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“
Konkurs za dodelu grantova „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beograd


Konkurs je otvoren 13. septembra 2017, a krajnji rok za dostavu prijava UNDP kancelariji je 4. oktobar 2017. godine do 17 časova. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na telefon:+381 (0)11 4155-409 ili elektronskim putem na maja.djundic@undp.org ili sofija.ftes@undp.org.

Konskurs je raspisan u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“, koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – Ujedinjene nacije-Program za razvoj (UNDP), Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA),uz finansijsku podrš

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.