početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Za dve godine dupliran broj prijavljenih za nasilje u porodici

Tanjug, 25. decembar 2016.

Od formiranja posebnog odeljenja za borbu protiv nasilja u porodici 1. juna 2015. godine pri Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, broj određenih pritvora izvršiocima tih dela povećan je u proseku šest puta, dok je broj krivičnih prijava i optuženja dupliran.

Pored toga, saradnjom posebnog odeljenja ovog tužilaštva, socijalnih i zdravstvenih službi, nasilnici su stavljeni pod stalnu prismotru u cilju prevencije i efikasnijeg i bržeg postupanja.

Prema podacima ovog tužilaštva koji su objavljeni na njegovom sajtu, od 1. januara 2015. godine do 20. decembra ove godine podneto 998 krivičnih prijava za nasilje u porodici, dok su mu u toku 2014. godine podnete 293 krivične prijave za isto delo.

U toku protekle dve godine na predlog tužilaštva pritvoreno je 120 osumnjičenih za nasilje u porodici, a 189 osumnjičenih je optuženo.

U toku 2014. godine u pritvoru je bilo zadržano samo 10 osumnjičenih dok su 64 osumnjičena optužena.

Tužilaštvo u saopštenju napominje da broj podnetih krivičnih prijava nakon formiranja posebnog odeljenja, ukazuje da su žrtve sa više hrabrosti i želje prijavljivale nasilje u porodici.

Upravo poverenje žrtava u tužilaštvo rezultiralo je da se trajanje postupka znatno skrati, pa je većina predmeta u kojima je izvršiocima određen pritvor - već u toku prvih 30 dana trajanja pritvora, okončana zaključenjem sporazuma sa tužilaštvom kojim optuženi za oređenu kaznu priznali krivicu.

U slučajevima u kojima okrivljeni nisu želeli da priznaju nasilje, takođe je u istom periodu dolazilo do njihovog optuženja.

Pored mera pritvora, tužioci su mahom odmah po prijavljivanju krivičnog dela predlagali sudu da se okrivljenima izreknu različite hitne mere u cilju zaštite žrtava, a prilikom pregdlaganja vrste i mere kazne predlagali su i zabranu približavanja i komunikacije sa žrtvama (oštećenim).

Ovo tužilaštvo je za sada jedino u Srbiji koje je u cilju preventivnog delovanja još u februaru 2012. godine uspostavilo saradnju sa Institutom za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici, tako da se osumnjičeni prema kome se primeni institut odloženog krivičnog gonjenja za nasilje u porodici - podvrgava psihosocijalnoj terapiji.

Posebno odeljenje takođe svakodnevano komunicira sa Gradskim centrom za socijalni rad, policijom, Savetovalištem protiv nasilja u porodici, beogradskim zdravstvenim institucijama, kao i svim institucijama koje pružaju specijalizovane vrste pomoći u cilju prevencije nasilja i efikasniijeg, bržeg i kvalitetnijeg postupanja u borbi pritv krivičnih dela protiv braka i porodice.

Pored toga, tužilaštvu su sada na raspolaganju evidencije porodica u kojima postoji rizično ili visoko rizicno nasilničko ponašanje centara za socijalni rad sa Zvezdare, Vračara, Starog Grada, Savskog venca, Palilule.

To je kako ističe tužilaštvo doprinelo blagovremenom postupanju tužilaštva u slučajevima gde se prijavljena lica već nalaze na evidenciji Centra kao potencilani izvršioci ovih krivičnih dela.

Kada su u pitanju žrtve i svedoci porodičnog nasilja, u cilju unapređenja njihovog položaja u krivičnom postupku, Republičko javno tužilaštvo je uspostavilo Službu za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u svim Višim javnim tužilaštvima i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Posebno odeljenje, u kome radi pet zamenika tužioca, formirano je na inicijativu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ljubivoja Đorđevića uz saglasnost Republičkog javnog tužilaštva.

Tužioci ovog odeljenja postupaju samo u krivičnom predmetima protiv polne slobode i krivičnih dela protiv braka i porodice, čime se kako je ukazalo tužilaštvo, značajno utiče na efikasnost i brzo reagovanje u predmetima u kojima je to od presudnog znacaja.

Inače Skupština Srbije krajem novembra je usvojila Zakon o brobi protiv nasilja u porodici koji mahom predviđa niz mera koje je ovo tužilaštvo već primenilo u praksi.

U toku je i velika kampanja države "Isključi nasilje" koja podstiče sve građen da prijavljuju nasilje, bilo da su žrtve, srodnici, komšije...

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.