početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

UNDP: Trening trenera iz oblasti rodne ravnopravnosti

U četvrtak, 13. marta 2014. godine završen je regionalni trening trenera (training of trainers - ToT) iz oblasti rodne ravnopravnosti koji su organizovali UNDP/SEESAC i Nordijski centar za rod u vojnim operacijama (NCGM) za predstavnike/ce ministarstava odbrane (MO) kao i pripadnike/ce oružanih snaga (OS) Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Kao rezultat ovog dvonedeljnog treninga oformljena je grupa regionalnih trenera/ki i instruktora/ki koji su stručni da razvijaju i sprovode kurseve iz oblasti rodne ravnopravnosti za potrebe ministarstava odbrane i oružanih snaga.

Prilagođen potrebama ministarstava odbrane i oružanih snaga na Zapadnom Balkanu, ToT se zasniva na nastavnom programu Nordijskog centra za rod u vojnim operacijama, akreditovanog od strane NATO, koji priprema instruktore/ke da šire znanje o efikasnim i efektivnim načinima da se rodna perspektiva integriše u rad njihovih institucija.

ToT su su pohađali predstavnici/e ministarstava odbrane i pripadnici/e oružanih snaga koji već rade kao instruktori/ke za trupe, jedinice, i/ili službenike/ce u odgovarajućim institucijama. Među njima je bilo šest (6) predstavnika/ca iz Bosne i Hercegovine, dva/dve (2) iz Crne Gore, pet (5) iz Srbije i tri (3) iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Ovaj trening je organizovan u okviru regionalnog projekta "Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu", a sprovodi ga UNDP/SEESAC. U sledećoj fazi projekta, UNDP/SEESAC će podržati aktivnosti za podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti koje učesnici/e kursa budu osmislile za potrebe svojih država.

ToT je održan u prostorijama Centra za obuku za operacije podrške miru u Bosni i Hercegovini.

O projektu "Rodna ravnopravnosti u oružanim snagama"

Cilj SEESAC-ovog projekta Rodna ravnopravnost u oružanim snagama je stvaranje podsticajnog okruženja za unapređenje položaja žena u oružanim snagama na Zapadnom Balkanu. U te svrhe, SEESAC podržava ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije u njihovom nastojanju da obezbede bolju integraciju, zadržavanje u službi i profesionalni razvoj žena u oružanim snagama, kao i veće učešće žena u procesu odlučivanja i ostvarivanju rodno osetljivih promena u organizacionoj kulturi.

O SEESAC-u:
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Regionalni savet za saradnju (RCC) poverili su Centru za kontrolu lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC), da podržava kapacitete nacionalnih i regionalnih aktera za kontrolu i smanjenje proliferacije i zloupotrebe malokalibarskog i lakog naoružanja, i time doprinosi većoj stabilnosti, bezbednosti i razvoju u Jugoistočnoj Evropi.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.