početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

UNDP: Predstavljeno istraživanje o položaju žena u oružanim snagama država Zapadnog Balkana

Beta, 7.2.2014.


Prepoznajući potrebu za privlačenjem i zadržavanjem većeg broja kvalifikovanih žena u oružanim snagama, ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, uz podršku UNDP/SEESAC-a, sprovela su zajedničko istraživanje o Položaju žena u oružanim snagama država Zapadnog Balkana, koje je predstavljeno 4. februara u Skoplju.
Ovo istraživanje sadrži uporedive podatke iz regiona o položaju žena u oružanim snagama Zapadnog Balkana, i kao takvo predstavlja jedinstveni primer regionalne saradnje. Odobreno od strane sva četiri ministarstva, istraživanje će biti od ključnog značaja pri izradi i sprovođenju rodno osetljivih politika zapošljavanja žena i njihovog zadržavanja u službi.

Domaćin prvog predstavljanja istraživanja u regionu bio je g. Talat Xhaferi, ministar odbrane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Ministar Xhaferi naglasio je da se, i pored značajnih napora u vezi sa uključivanjem rodne perspektive, ministarstva odbrane i oružane snage i dalje suočavaju sa izazovima u pogledu bolje integracije žena.
„Ovo istraživanje će pružiti dragocene informacije pri donošenju odluka o zapošljavanju, zadržavanju u službi i stručnom usavršavanju žena u oružanim snagama, i služiće kao osnov za sprovođenje Rezolucije SB UN 1325,” rekao je g. Xhaferi.

G. Alessandro Fracassetti, zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u BJR Makedoniji, naglasio je značaj uloge radne grupe, koju su imenovala ministarstva odbrane, a koja je bila nadležna za izradu metodologije istraživanja, prikupljanje podataka, analizu i formulaciju preporuka.

“Istraživanje predstavlja dugo očekivane informacije o položaju žena u oružanim snagama pomenute četiri države Zapadnog Balkana. U njemu su prikazani određeni nedostaci i prepreke, i istovremeno predložene ekonomične i lako sprovodive mere za poboljšanje položaja žena u oružanim snagama. Sledeći korak je sprovođenje preporuka istraživanja,” rekao je dr Ivan Zveržhanovski, šef kancelarije UNDP/SEESAC.

Nalaze istraživanja predstavila je članica radne grupe, gospođa Julijana Stojanova, zamenica načelnika Odeljenja za ljudske resurse. Ona je između ostalog naglasila sledeće činjenice:

• Žene čine između 5.69% i 8.97% pripadnika oružanih snaga na Zapadnom Balkanu, a većina njih radi na administrativnim i civilnim pozicijama u vojnoj službi;
• Žene čine 4.93% uniformisanih lica u kopnenoj vojsci, 4.89% u vazduhoplovstvu i 0,69% u mornarici;
• Na komandnim pozicijama žena ima do 2.94%.

Istraživanje predstavlja aktivnost regionalnog projekta Rodna ravnopravnost u oružanim snagama: Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi UNDP/SEESAC.

O projektu "Rodna ravnopravnost u oružanim snagama"
Cilj SEESAC-ovog projekta Rodna ravnopravnost u oružanim snagama je stvaranje podsticajnog okruženja za unapređenje položaja žena u oružanim snagama na Zapadnom Balkanu. U te svrhe, SEESAC podržava ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije u njihovom nastojanju da obezbede bolju integraciju, zadržavanje u službi i profesionalni razvoj žena u oružanim snagama, kao i veće učešće žena u procesu odlučivanja i ostvarivanju rodno osetljivih promena u organizacionoj kulturi.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.