početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

UN u Srbiji - Borba protiv diskriminacije i nasilja

Cord, 3.3.2014.


Skorašnja studija pokazala je da više od polovine ispitanika u državnoj administraciji Srbije smatra da su se njihove kolege ponašale diskriminatorno ili su iskazali diskriminatorne stavove. U nastavku tranzicijskog procesa Srbije i njenom približavanju Evropskoj uniji, ovi problemi moraće biti suočeni i rešavani kroz edukaciju.

Ujedinjene nacije u Srbiji predstvaljaju 25 razvojnih agencija sa prepoznatom ulogom i naporima u podršci građanima i građankama, kao i institucijama, da uspostave bezbedno i stabilno društvo, bazirano na principima pravednosti i jednakih mogućanosti za sve.

O rezultatima pomenute studije, nasilju nad ženama u Srbiji kao jednom od najrasprostranjenijih oblika nasilja i diskriminacije, kao i projektima UN agencija koji se odnose na ove probleme, u intervjuu govori Irena Vojačkova Solorano, direktorka UNDP Srbija.

Celokupni intervju na engleskom možete pogledati ovde.

___

Izdvajamo iz intervjua:

Svaka druga žena ili devojka u zemlji (oko 54%) trpi neki oblik nasilja. Sa takvim alarmantnim statistikama, koja je Srbija pozicionirana u odnosu region, a kako u odnosu na Evropsku uniju?

Nasilje nad ženama i devojkama je problem pandemijske razmere koji utiče na sve zemlje. Na osnovu podataka UN na globalnom nivou, i do 60 odsto žena u svetu doživi neki oblik nasilja (psihičko, fizičko, ekonomsko ili seksualno) koje su počinili muškarci, a većina tog nasilja počinjeno je u intimnim partnerskim odnosima. Statistike pokazuju da je nasilje nad ženama i devojkama univerzalna pojava, bez obzira na prihode, klasu ili kulturu.

Među ženama starosti od 15 do 44 godine, nasilje izaziva više smrti i invaliditeta od raka, malarije, saobraćajnih nesreća i rata kombinaovano. Kao možda najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava koje danas poznajemo, nasilje nad ženama razara živote, ugrožava zajednice i zaustavlja razvoj.
Skorašnji podaci o dva oblika nasilja - fizičkom i seksualnom nasilju - takođe su veoma uznemiravajući. Prema globalnom pregledu raspoloživih podataka iz 2013. godine, 35% žena širom sveta doživi fizičko i/ili seksualno nasilje. Međutim, neke od nacionalnih studija pokazuju da je čak 70 procenata žena u svom životu doživelo fizičko i/ili seksualno nasilje, počinjeno od strane njihovog intimnog partnera.
U slučaju Srbije, dva istraživanja podržana od strane UN-a 2010. godine, jedno u centralnoj Srbiji i drugo na području Autonomne pokrajine Vojvodine, pokazala su zastrašujuće visok nivo prevalence - više od polovine žena doživi neki oblik nasilja u porodičnom okruženju ili intimnom partnerskom odnosu. Ovaj podatak ukazuje na neophodnost daljih akcija, sa jedne strane, u cilju zaštite žena koje su preživele nasilje, a sa druge, da bi se sprečilo samo nasilje.
Što se tiče poređenja sa zemljama Evropske unije, veoma je teško utvrditi jasno procenjen broj slučajeva nasilja nad ženama, zbog razlike u korišćenim metodologijama i nedostupnosti svih potrebnih podataka i statistika o počinjenom nasilju. Trenutno EU Agencija za fundamentalna prava (EU Agency for Fundamental Rights) priprema komparativnu studiju zemalja južne i istočne Evrope, koja bi trebalo da nam prikaže pouzdane podatke za region.


U Srbiji, UN učestvuje u međunarodnoj kampanji za borbu protiv nasilja nad ženama. Od 2005. godine, četiri projekta koji se odnose na nasilje nad ženama realizovana su na državnom nivou i u Vojvodini. Šta nam možete reći o ovim projektima?


UN Srbija podržava Srbiju već duže od decenije u naporima da ispuni međunarodne i nacionalne obaveze u vezi sa rodnom ravnopravnošću i ostvarivanju prava žena u svim aspektima društva. Što se tiče konkretno borbe protiv nasilja nad ženama, od 2005. godine četiri projekta podržana od strane UN agencija implementirani su na nacionalnom nivou i u Vojvodini. To su: "Škola bez nasilja", koji vode Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvitka i UNICEF (2005-2012); "Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja", sproveden od strane Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike i UNDP-a, uz podršku Norveške (2009-2012); "Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini", realizovan od strane Pokrajinskog sekretarijata za ekonomiju, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, uz podršku Fonda UN za zaustavljanje nasilja nad ženama (2009-2012); i " Nasilje nad decom u jugoistočnoj Evropi", koji sprovode UNICEF i Evropska unija (2011-2013).
Ovi projekti su doprineli naporima vlade u unapređivanju politika i zakonskog okvira za sprečavanje i suzbijanje nasilje nad ženama u Srbiji. Oni ukazuju na potrebu jačanja institucionalnog odgovora na počinjeno nasilje, poboljšanja horizontalne i vertikalne koordinacija relevantnih aktera i osnaživanje napora i mehanizama za sprečavanje nasilja. Podržali smo stvaranje baze znanja o nasilju nad ženama i doprineli većoj vidljivosti ovog pitanja u medijima. Krajnji cilj svih ovih aktivnosti bio je uspostavljanje kulturnog konteksta sa nultom tolerancijom prema nasilju nad ženama.

Trenutno tri UN agencije - UNDP, UNICEF i UN Women - sprovode zajednički projekat "Integrisan odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji", koji ima za cilj da integriše napore svih zainteresovanih strana, uključujući i ženske nevladine organizacije. Upravo ovim ženskim organizacijam ide najveća zahvalnost za njihov posvećen rad tokom protekle tri decenije u zalaganju za institucionalno i javno prepoznavanje potreba žena koje su preživele nasilje. Mi smo podrška ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefona za podršku žrtvama nasilja, u velikom broju slučajeva na dobrovoljnoj osnovi, kako bi njihova stručnost i iskustvo bili prepozanti i priznati od strane države kroz uspostavljanje jedinstvene nacionalne SOS telefonske linije, koja bi bila na raspolaganju 24 sata.
Kao neutralna strana, mi se takođe trudimo da udružimo partnere iz javnog i privatnog sektora u ostvarivanju sigurnijeg društva za žene. Zajedno sa Fondom B92, radimo i na podizanju svesti o nasilju nad ženama i predstavljamo svakodnevno naš rad na sajtu www.sigurnakuca.net.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.