početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

U okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje u Srbiji: Obuka institucija o protokolima

Šta sadrži opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama, koji su osnovni principi i procedure u radu sa nasiljem prema ženama i u porodici, šta je sadržaj posebnih protokola i kako postići međusektorski sporazuma, a time i integrisani odgovor na nasilje, teme su ovogodišnjeg seminara koji za predstavnike institucija, vladinog i nevladinog sektora u Kruševcu realizuje Autonomni ženski centar iz Beograda. Obuka je deo projekta „Integrisani odgovor na nasilje prema ženama“ čiji su nosioci agencija UN za razvoj i Ministarstvo rada i socijalne politike.


„Cilj projekta je da se pružaoci usluga umreže i povežu kako bi dali adekvatan odgovor na nasilje“, kaže Vesna Jarić, koordinatorka projekta iz UNDP-a. Ona podseća da je Srbija napravila Strategiju za sprečavanje nasilja prema ženama u kojoj je definisana obaveza pružanja usluge kroz multisektorsku saradnju, te da su opšti i posebni protokoli postupanja svih institucija proistekli oz toga.
Kruševac je jedan od deset gradova u kojima će se sprovesti ovaj vid obuke. Inače, deo ovog projekta je i izrada Pravilnika o minimumu standarda za ulugu SOS telefona za žene u situacijama nasilja, u čemu učestvuje i kruševačko udruženje žena Peščanik.


Izvor: Grad

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.