početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Projekat "Alternativa nasilju"

U Centru za socijalni rad predstavljen je projekat pod nazivom "Uvođenje usluge tretmana počinioca nasilja u partnerskim odnosima kao nove usluge u Novom Sadu i Subotici". Projekat finansira UNDP i trajaće do decembra 2014.godine. Krajem godine, ili početkom naredne počeće i terapije sa nasilnicima koji će biti podeljeni po grupa. Prema dosadašnjim iskustvima u Centrima za socijalni rad u Nišu, Kragujevcu i Beogradu od 60 osoba koji su prošli terapije 80 odsto nije ponovilo nasilje, tokom tretmana.

 

U Subotici je u porastu nasilje u porodici. U prvih devet meseci u Centru za socijalni rad je prijavljeno 58 osoba koje su izvršile nasilje u porodici. Do sada se uvek radilo sa žrtvama nasilja, koje su sklanjale i imale pomoć države, ali kako bi se uticalo na smanjenje broja slučajeva nasilja u porodici u narednom periodu radiće se i sa nasilnicima.

 

Alternativa nasilju, je model koji će narednih 15 meseci da se realizuje u Subotici i Novom Sadu. Tretman traje šest meseci i u grupi može biti od 4 do 8 nasilnika.

 

Do sada u radu Centri za socijalni rad su se fokusirali na rad sa žrtva, a od sada će da obuhvate i nasilnike. Na ovaj način trebalo bi da smanji procenat nasilja i porodici. Ne mogu svi počinioci nasilja da budu uključeni u progam.

 

Po Norveškom modelu će se raditi sa osobama koje su osumnjičene za nasilje u porodici. U realizaciji ovog projekta će se uključiti tužilaštvo, sud i druge institucije. U naredna dva meseca će se potpisati protokol o saradnji sa istražnim organima.

 

 

Izvor: RTV YU ECO

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.