početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Istraživanje: Rodno zasnovano nasilje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, UNICEF, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centar za studije roda Fakulteta političkih nauka,  sproveli su istraživanje o stavovima, vrednostima, iskustvima i svesti o prisustvu, karakteristikama i posledicama rodno zasnovanog nasilja (RZN) među i nad učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Cilj je bio i da se ispitaju i predlože dobre prakse prevencije i intervencije u slučajevima istraživanih vrsta nasilja.

Istraživanje, sprovedeno u novembru i decembru 2013. godine, obuhvatilo je 11.656 dečaka i 10.708 devojčica, 721 nastavnika i 1816 nastavnica i 81 stručnih saradnika i saradnica u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Prvi rezultati pokazali su rasprostranjene stavove kojima se rodno zasnovano nasilje pravda i podržava, većinom među dečacima. Dok izloženost rodno zasnovanog nasilja varira među dečacima i devojčicama u zavisnosti od oblika nasilja, istraživanje kroz odgovore onih koji prijavljuju RZN jasno pokazuje da dečaci češće čine RZN nad devojčicama, i nad drugim dečacima.

“Rodna ravnopravnost i prevencija rodno zasnovanog nasilja identifikovani su kao bitni segmenti u borbi protiv diskriminacije i prevencije nasilja. Kako bismo odgovorili na ovaj problem, koji do sada nije bio prioritet u obrazovnom sistemu, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF su pokrenuli inicijativu urodnjavanja programa „Škola bez nasilja“, rekao je Michel Saint-Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji, tokom pres konferencije na kojoj su bili predstavljeni rezultati istraživanja.

„Pored sveobuhvatnog sistemskog pristupa ovoj temi, neophodno je kroz odgovarajuće edukacije povećati osetljivost profesionalaca koji rade u školi. To bi doprinelo prepoznavanju sopstvenih predrasuda jer svi mi odrasli u ovom procesu nosimo značajnu odgovornost i svojim primerom svakodnevno prenosimo deo vrednosti i stavova svojim učenicima te je važno da u svom radu primenjujemo principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve“, izjavio je ministar Verbić.

„Iako je reč o preliminarnom predstavljanju rezultata, ovo istraživanje je nedvosmisleno pokazalo i dokumentovalo da u osnovnim i srednjim školama u Srbiji postoji rodno zasnovano nasilje. Ukupno 69% učenika i učenica osnovnih škola i čak 74% učenika i učenica srednjih škola je odgovorilo da su najmanje jednom doživeli ili doživele bar jedan oblik rodno zasnovanog nasilja od početka školske 2013/14. godine“, naglasila je Daša Duhaček, direktorka Centra za studije roda i profesorka na Fakultetu političkih nauka.

Ono što ohrabruje jeste to da rezultati ovog istraživanja ukazuju i na potrebu i spremnost kako zaposlenih, tako i učenica i učenika da se o ovoj temi govori u školi. Ukupno 77% učenica i učenika u osnovnim školama izjavljuje da bi želele i želeli da se o ovim temama govori u školi, dok je u srednjim školama to izjavilo 69% učenika i učenica. Obuke na neku od ovih tema (rodne uloge, rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje) želelo bi da prođe 75% zaposlenih u osnovnim školama i 68% zaposlenih u srednjim školama.

Ovde možete pogledati preliminarne rezultate istraživanja.

Fotografije sa pres konferencije (autorka: Ana Dokučević, Medija centar Beograd)

__

Ovo istraživanje je sastavni deo zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji sprovode Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i UN WOMEN, a finansira ga Fond Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Pedeset škola koje sprovode rodnu komponentu programa „Škola bez nasilja“ prošlo je, nakon istraživanja, obuke o rodu, rodnim ulogama i prevenciji i zaštiti dece od seksualnog i rodno zasnovanog naslja.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.