početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Projekat "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji"

U okviru zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“, UN Women podržava izradu i sprovođenje projekta  u AP Vojvodina, i to u okviru oblasti zaštite, gde projekat ima za cilj proširen pristup, pružanje i ponudu usluga kao odgovor na nasilje nad ženama (Ishod 2). UN Women implementacioni partner je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji će biti zadužen za sprovođenje aktivnosti u oblastima Unapređenje kvaliteta opštih usluga podrške i koordinacije između institucija na lokalnom nivou, zatim Uspostavljanje i konsolidovanje sistema za specijalizovan odgovor na učinjeno nasilje, kao i Izradu nove strategije za prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama u AP Vojvodina.


Implementacioni partner UN Women-a, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije projektnih aktivnosti organizovao je nekoliko osnovnih i specijalističkih obuka u cilju izgradnje kapaciteta profesionalaca/ki iz svih relevantnih institucija koje su zadužene za odgovor na nasilje nad ženama. Prvi set obuka održan je u periodu od aprila do juna, za stručnjakinje i stručnjake iz centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih institucija, pravosuđa i obrazovnih institucija iz opština Stara Pazova, Irig, Pančevo, Inđija i Kovin. Cilj obuka je unapređenje znanja i veština stručnjaka i stručnjakinja kako bi bolje razumeli karakteristike nasilja u porodici i kako bi obezbedili adekvatniju podršku i usluge koje pružaju žrtvama nasilja u porodici. Obuke su realizovane prema akreditovanom programu Autonomnog ženskog centra.


Pored obuka, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova radi na povećanju svesti i znanja organizacija civilnog društva u Vojvodini, kako da poboljšaju vidljivost i unaprede dostupnost svojih usluga, kao i na povećanju vidljivosti problema nasilja nad ženama kroz korišćenje društvenih mreža i novih medija. U tom cilju, u aprilu mesecu 2013. godine, održana je dvodnevna radionica sa fokusom na korišćenje novih medija za sprovođenje kampanja i podizanja svesti javnosti o nasilju nad ženama. Radionici su prisustvovale organizacije koje pružaju usluge SOS telefona u Vojvodini (SOS Ženski centar iz Novog Sada, Ženska alternativa iz Sombora, Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima  nacionalnih manjina, ...Iz kruga Vojvodina – SOS linija za podršku ženama sa invaliditetom), kao i predstavnice Autonomnog ženskog centra, Ekumenske humanitarne organizacije, Pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.