početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Vesti iz budućnosti: Istanbulska konvencija i odgovornost države za borbu protiv nasilja nad ženama


Publikacija „Vesti iz buducnosti: Istanbulska konvencija i odgovornost države za borbu protiv nasilja nad ženama. Funkcionisanje opštih servisa - operacionalizacija dužne prilježnosti“ analizira rezultate dosadašnje institucionalne prakse u zaštiti žena od nasilja, kao i procesuiranju i kažnjavanju pocinilaca u Srbiji i pruža opsežan pregled novina koje u sistem opštih servisa zaštite uvodi Konvencija Saveta Evrope o sprecavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Narodna Skupština Republike Srbije je ratifikovala ovu konvenciju 31.10.2013.). Studija autorke Biljane Brankovic nudi predlog operacionalizacije koncepta dužne prilježnosti („due diligence“) kada se primenjuje na obaveze države da sprecava i zaustavlja nasilje nad ženama, zasnovano na analizi lokalnog konteksta i u skladu sa međunarodnim preporukama.

 

Celokupnu publikaciju možete pogledati ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.