početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Iskustva u primeni tretmana - Kragujevac

Psihosocijalni tretman, kao sastavni deo sistemskih mehanizama za borbu protiv nasilja u porodici i zaštitu žrtve nasilja, u Kragujevcu se realizuje od 2010. godine u Savetovalištu za brak i porodicu.


Uslovi za početak realizacije tretmana stvoreni su zahvaljujući dobroj međusektorskoj saradnji i potpisivanju Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici (2008).


Program rada je unapređen zahvaljujući podršci dobijenoj kroz projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ i od  2012. tretman realizuje u trajanju od  šest meseci, 25 grupne sesije po programu koji su smo zajedno osmislili sa kolegama iz Niša i Beograda.


Od  2010. godine do septembra 2013. godine  Osnovno javno tužilaštvou Kragujevcu  je u Savetovalište za brak i porodicu uputilo 75 počinilaca na psihosocijalnu terapijau/ tretman,  a dobrovoljno je uključeno u tretman 6 počinilaca.

 
Grupnim tretamnom je obuhvaćen 41 počinilac  i do sada je  organizovan rad sa šest grupa počinilaca.  Od početka ove godine naša  grupa je otvorenog tipa, kada jedan broj klijenata završi tretman uključuju se drugi, broji do 8 članova, sesije se održavaju jednom nedeljno. U 2012. godine su održane ukupno 42 grupne sesije.


Proces evaluacije tretmana kroz praćenje dugoročnih efekata je složen i aktuelno se razvija. Dosadašnja iskustva pokazuju da:
- su svi klijenti su proširili razumevanje nasilja na sve vrste i tipove nasilja
- je većina prestala da koristi fizičko nasilje tokom perioda praćenja
- su prepoznali da je nasilje u partnerskim odnosima uvek i nasilje nad decom kao i dugoročne posledice nasilja po decu, žrtvu i sebe
- su delimično prihvatili da i njihove partnerke imaju pravo na svoje odluke
- je prihvatanje odgovornosti  na većem nivou nego na početku tretmana
- se i žrtve i počinioci se sa poverenjem obraćaju nakon završetka tretmana

Evaluacija tretmana  nakon  6 meseci i godinu dana jednog broja klijenata koji, 
su prošli tretman i njihovih partnerki ohrabruje, u smislu da se  nasilje nije ponovilo u većini slučajeva. Žrtve nam se sa poverenjem obraćaju i  daje podatake da su osnažene, jače, da su promene u odnosu nastale i da su spremnije da prekinu odnos ukoliko se nasilje ponovi.  Evaluacija tretmana je važna i u budućem radu planiramo da se ona realizuje na 6 meseci i godinu dana po  završetku tretmana, kao obavezan deo realizacije tretmana.

 
 

U 2012. godini Savetovalište za brak i porodicu  u Kragujevcu je  edukovalo 12 stručnjaka/kinja za uzvođenje tretmana,  nastoji da  tretman postane nova usluga u socijalnoj zaštiti a kroz novi projekat će pomoći da u Kraljevu i Čačku započne rad sa počiniocima.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.