početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

UN protiv nasilja nad ženama


Organizacija Ujedinjene nacije je međunarodna/međudržavna organizacija najšireg članstva. Ujedinjene nacije su posvećene zaštiti ljudskih prava, među kojima i pravu na život bez nasilja, torture i ponižavajućeg postupanja. Ujedinjene nacije se bave prevencijom i zaštitom žena od nasilja kroz brojne ciljane akcije, kako na najvišem nivou – Generalnog sekretara UN-a, tako i kroz rad posebnih agencija Ujedinjenih nacija, kao što su Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UN Womeni i UNICEF.

 

Generalni sekretar UN-a posvećuje posebnu pažnju borbi protv nasilja nad ženama. Na njegovu inicijativu 2008. godine je pokrenuta globalna kampanja pod nazivom UniTE protiv nasilja nad ženama.


UN protiv seksualnog nasilja nad ženama:  http://www.stoprapenow.org/


UN Women posvećuje posebnu pažnju borbi protiv nasilja nad ženama
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


UN Trust Fund to End Violence against Women, uspostavljen je 1996. godine i od tada podržava širom sveta međunaordne i lokalne organizacije, kao i institucije nacionalnih i lokalnih vlada u borbi protiv nasilja nad ženama:
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/


UN je pokrenuo globalnu kampanju protiv nasilja nad ženama na inicijativu UN Women-a.


UNICEF na globalnom nivou vodi kampanju protiv nasilja nad decom, devojčicama i dečacima, kojoj su se pridružile brojne poznate ličnosti iz javnog života.


Više informacija o radu UNICEF-a na globalnom nivou na polju zaštite dece od nasilja možete pronaći ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.