početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

O projektu „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“


Projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ se sprovodi pod okriljem Ujedinjenih nacija u Srbiji, i to uz direktno učešće u implementaciji tri UN agencije: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women) i Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF). Realizaciju projekta je finansijski omogućio Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women). Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova, institucija i organizacija koje pružaju usluge zaštite žrtvama nasilja, kao i podizanje svesti javnosti o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

 

Opširniji tekst o projektu možete videti ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.