početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Treninzi i seminari


2. oktobar 2014.
Kragujevac - stručni skup "Savetodavno-terapijske usluge u socijalnoj zaštiti - Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima kao nova usluga u socijalnoj zaštiti". Celodnevni stručni skup organizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


29. septembar 2014.
Čačak - treći prateći sastanak za implementaciju protokola o saradnji institucija na lokalnom nivou u cilju zaštite žena od nasilja. Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


26. septembar 2014.
Niš - regionalni međusektorski okrugli sto "Načelo oportuniteta - Psiho-socijalni tretman počinioca nasilja u porodicii partnerskim odnosima". Seminar se realizuje u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


25. septembar 2014.
Beograd - trening za polaznike početne obuke na Pravosudnoj akademiji u oblasti diskriminacije i nasilja u porodici. Trening sprovodi Pravopsudna akademija Republike Srbije, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


17. septembar 2014.
Kraljevo - drugi prateći sastanak za implementaciju protokola o saradnji institucija na lokalnom nivou u cilju zaštite žena od nasilja. Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


15. septembar 2014.
Beograd - trening za polaznike početne obuke na Pravosudnoj akademiji u oblasti diskriminacije i nasilja u porodici. Trening sprovodi Pravopsudna akademija Republike Srbije, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".

12. avgust 2014.
Kragujevac
- Centar E8 organizuje radionicu o digitalnom nasilju u Politehničkoj školi (Kosovska 8) u 13h. Radionica se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji zajednički sprovode UNICEF, UNDP i UN Women, a realizuje se u tesnoj saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Škola bez nasilja.


12. avgust 2014.
Vrdnik -
Centar E8 u saradnji sa lokalnim partnerom, udruženjem Vrdničak, organizuje radionicu o digitalnom nasilju u prostorijama KUD Stevan Šalajić (ulica Milice Stojadinović Srpkinje bb), sa početkom u 17h. Radionica se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji zajednički sprovode UNICEF, UNDP i UN Women, a realizuje se u tesnoj saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Škola bez nasilja.


12. avgust 2014.
Kikinda -
Centar E8 u saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade i Budi muško klubom Kikinda, organizuje radionicu o digitalnom nasilju u velikoj sali Kulturnog centra (Trg srpskih dobrovoljaca 23), sa početkom u 11h. Radionica se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji zajednički sprovode UNICEF, UNDP i UN Women, a realizuje se u tesnoj saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Škola bez nasilja.


3. i 4. jul 2014.
Pančevo -
Autonomni ženski centar organizuje dvodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


19. i 20. jun 2014.
Sjenica -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.


9, 10. i 11. jun 2014.
Irig -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


9. i 10. jun 2014.
Kragujevac -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.


9. jun 2014.
Kragujevac -
UNDP organizuje jednodnevni seminar "Građansko-pravna zaštita od nasilja u porodici" za sudije apelacionog suda.


5, 6. i 7. jun 2014.
Sombor -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


4, 5. i 6. jun 2014.
Kruševac -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


5. jun 2014.
Knjaževac -
Autonomni ženski centar organizuje jednodnevni seminar "Nevidljivi svedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja nad ženama i i zlostavljanja dece". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".

3, 4. i 5. jun 2014.
Pirot -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".

4. jun 2014.
Pirot -
Autonomni ženski centar organizuje jednodnevni seminar "Nevidljivi svedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja nad ženama i i zlostavljanja dece". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


3. i 4. jun 2014.
Irig -
Autonomni ženski centar organizuje dvodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


2. jun 2014.
Novi Sad -
UNDP organizuje jednodnevni seminar "Građansko-pravna zaštita od nasilja u porodici" za sudije apelacionog suda.


1. jun 2014.
Kruševac -
Autonomni ženski centar organizuje jednodnevni seminar "Nevidljivi svedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja nad ženama i i zlostavljanja dece". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


27, 28. i 29. maj 2014.
Ivanjica -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


22, 23. i 24. maj 2014.
Sombor -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


19, 20. i 21. maj 2014.
Pirot -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


17. i 18. maj 2014.
Sombor - Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja".
Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


17. i 18. maj 2014.
Kruševac -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


17. i 18. maj 2014.
Ivanjica -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


16, 17. i 18. maj 2014.
Zrenjanin -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


16, 17. i 18. maj 2014.
Niš -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


16. i 17. maj 2014.
Vranje -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


13, 14. i 15. maj 2014.
Pančevo -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


10. i 11. maj 2014.
Niš -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


10. i 11. maj 2014.
Zrenjanin -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


10. i 11. maj 2014.
Pirot -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


14, 15. i 16. april 2014.
Kragujevac -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


10. i 11. april 2014.
Prijepolje -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


7. i 8. april 2014.
Čačak -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


7. april 2014.
Niš -
Pravosudna akademija organizuje jednodnevni seminar "Građansko pravna zaštita" za sudije i tužioce. Seminar je organizovan u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


4, 5. i 6. april 2014.
Beograd -
Autonomni ženski centar organizuje trodnevni trening za vršnjačke trenerice o nasilju zasnovanom na rodu "Kreni od sebe - Budi aktivna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Trening sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra, a realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji".


3, 4. i 5. april 2014.
Vranje -
Centar E8 organizuje trodnevni trening za trenere u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trening se organizuje u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama – Menjaj pravila“ koji realizuje Centar E8 uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Projekat je deo programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, a realizuje se u saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Škola bez nasilja".


3. i 4. april 2014.
Vrnjačka banja -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.


3. i 4. april 2014.
Beograd -
UNICEF organizuje dvodnevni trening "Prevencija rodno zasnovanog nasilja" za mentore za prevenciju nasilja u školama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz Incest trauma centra i Centra za rodne studije. Seminar je podrška programu "Škola bez nasilja", realizuje se u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji", uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


28. mart 2014.
Beograd -
UNDP u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizuje jednodnevni seminar "Građansko pravna zaštita od nasilja u porodici - Izvršenje u porodično pravnim odnosima". Seminare moderiraju Mirjana Dimitrijević (sutkinjaa izvršnog odeljenja I Osnovnog suda u Beogradu) i Žaklina Kalac (načelnica odeljenja Novi Begrad u Gradskom centru za socijalni rad).


27. i 28. februar 2014.
Leskovac -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


25. i 26. februar 2014.
Vranje -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


20. i 21. februar 2014.
Kraljevo -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


25. decembar 2013.
Beograd -
Kriminalističko policijska akademija, u saradnji sa UNDP-em i Minstarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizuje jednodnevni seminar za policijske službenike PU Beograd, PS Voždovac

23. decembar 2013.
Kragujevac -
Kriminalističko policijska akademija, u saradnji sa UNDP-em i Minstarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizuje jednodnevni seminar za policijske službenike PU Kragujevac

20. decembar 2013.
Beograd -
Kriminalističko policijska akademija, u saradnji sa UNDP-em i Minstarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizuje jednodnevni seminar za policijske službenike PU Palilula

11. decembar 2013.
Alibunar -
UNDP u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost organizuje okrugli sto na temu “Uloga lokalnih mehanizama u borbi protiv nasilja nad ženama”.

5 i 6. decembar 2013.
Kruševac -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.

15. novembar 2013.
Beograd -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.

12 i 13. novembar 2013.
Novi Sad -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.

4. novembar 2013.
Subotica -
UNDP organizuje prezentaciju programa koji pokreće novu uslugu u Subotici i Novom Sadu – „Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“ u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“

17 i 18. oktobar 2013.
Paraćin -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.

10 i 11. oktobar 2013.
Prijepolje -
UNDP organizuje dvodnevni trening za novinare/ke i urednike/ce o rodno osetljivom izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama. Seminar sprovode ekspertkinje i istraživačice iz oblasti rodne ravnopravnosti i medija.

26 i 27. septembar 2013.
Knjaževac -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.

19 i 20. septembar 2013.
Pirot -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.

25 i 26. jul 2013.
Ivanjica -
UNDP organizuje dvodnevni seminar o multisektorskom pristupu zaštiti žena od nasilja, za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, zdravstvene institucije, školske ustanove, policija, tužilaštvo, sud i ženske nevladine organizacije). Seminare sprovode ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra.


.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.