Centar za socijalni rad Sombor

Centar za socijalni rad Sombor koji upravlja Sigurnom kućom prva je državna ustanova koja je usvojila integrisani odgovor na porodično nasilje koji uključuje sinhornizovanu saradnju više državnih tela/institucija. Somborska Sigurna kuća za žrtve porodičnog nasilja namenjena je smeštaju žena i dece iz Zapadnobačkog okruga koji obuhvata teritoriju Grada Sombora i opština Apatin, Odžaci i Kula sa oko 215.000 stanovnika. U proteklih 10 godina Centar za socijalni rad je etablirao bazu podatka koja uključuje  7500 registrovanih slučajeva nasilja nad ženama.

Smart Kolektiv

Smart kolektiv je pionir u promovisanju koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni sektor za svoje potrebe i inicijative. Smart kolektiv osmišljava i realizuje kampanje koje pokreću pozitivne promene u društvu, delujući kroz četiri ključna programa: društveno odgovorno poslovanje, socijalne inovacije, preduzetništvo mladih i socijalni marketing.