“ONAsnaživanje” je rešenje!

ONAsnaživanje je projekat usmeren na ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, ali i onih žena koje pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Cilj projekta je uvođenje nove usluge ekonomskog osnaživanja žena, koja zajedno sa već postojećom fizičkom i psihološkom pomoći, omogućuje potpuniju podršku ženama. Ekonomskim osnaživanjem umanjuju se šanse da se žena vrati nasilniku, usled nemogućnosti da izdržava sebe i svoju decu ili da prihvata loše uslove rada koje poslodavci nameću. Programom žene dobijaju priliku da ostvare ekonomsku nezavisnost, žive dostojno, uvećaju svoja znanja, unaprede svoje sposobnosti i kapacitete za posao po izboru i budu u prednosti na tržištu rada (u odnosu na dosadašnji nepovoljani položaj). Uvođenje ekonomskog osnaživanja važan je korak ka integrisanom odgovoru na nasilje prema ženama!
U okviru prvog ciklusa projekta (2013 – 2016) koji je sproveden u Somboru osnovano je socijalno preduzeće Dobra bašta koje se bavi proizvodnjom organske hrane. Prodajom iste ulaže se u edukaciju žena kroz razne vidove treninga, radionica, kurseva itd.  U ovoj fazi projekta oko 50 žena prošlo je program edukacije koji se sastojao od 10 različitih treninga, a između ostalog je uključivao i šestomesečni trening izrade bisnis plana. Realizovani treninzi su se odnosili na veštinu prezentacije i prodaje, vođenje ličnih finansija, karijernog osnaživanja, ali su uključivali i neke specifične treninge poput treninga iz organske proizvodnje, izrade bio sapuna, dekoracije predmeta u dekupaž i trasfer tehnici, itd.
U okviru novog ciklusa projekta (2017 – 2019) model ekonomskog osnaživanja koji je uspešno realizovan u Somboru, sprovodi se u još dva grada u Srbiji – Sremskoj Mitrovici i Pančevu.
U ovim gradovima osnovana su socijalna preduzeća/trening centri u saradnji sa lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokanim ženskim nevladinim organizacijama, koje imaju aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju novih preduzeća. Socijalno preduzeće „Mitrovačka dobra bašta“ u Sremskoj Mitrovici fokusirano je na proizvodnju proizvoda od voća i povrća na tradicionalan način i bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera, bez aroma, aditiva i konzervansa. Džemovi, sokovi i kašice, prave se od pažljivo gajenog i biranog voća, u kućnim uslovima, od strane i pod kontrolom iskusnih domaćica. Oslanjajući se na spoj tradicionalne tehnike i modernog dizajna, socijalno preduzeće „Ruke“ u Pančevu orijentisano je na proizvodnju visokokvalitetnih unikatnih tekstilnih proizvoda poput cegera, jastučnica, krpa, sedalica, podmetača itd.
Takođe, kao i u pilot projektu, formiraće se i mreža društveno odgovornih predstavnika privatnog sektora koji će svojim angažmanom pružati podršu edukaciji i zapošljavanju žena i nakon završetka projekta.
Pored edukacije i kurseva koje učesnice projekata imaju mogućnost da pohađaju u okviru trening centara čije bi finansiranje nakon završetka projekta trebalo da se obezbedi iz ostvarenog profita novoosnovanh socijalnih preduzeća, u ovom ciklusu predviđena je i finansijska podrška za najboljih  15 biznis ideja žena sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora. Po završetku treninga iz biznis planiranja, najbolje ženske preduzetničke inicijative biće nagrađene i mikro grantovima. Ovakav vid podrške znatno će uvećati priliku učesnicama projekta da dodatno unaprede svoja znanja i veštine, kao i da naprave odlučujući korak ka ekonomskoj nezavisnosti.
ONAsnaživanje je inicirao Fond B92, a projekat se sprovodi u partnerstvu sa SMART kolektivom, Gradovima i Centrima za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici, Pančevu i Somboru. Finansijska podrška projektu i poverenje je dato od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.