Dobra bašta

„Dobra bašta“ je socijalno preduzeće/udruženje osnovano u aprilu 2015. godine u Somboru, a u okviru projekta „ONAsnaživanje“ koji je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje.

Udruženje je osnovano sa namerom da putem plasteničke proizvodnje povrća obezbedi sredstva za unapređenje obrazovanja, ekonomskog osnaživanja i osamostaljivanja žena. Profit ovog socijalnog preduzeća trajno će se koristiti radi ekonomskog osnaživanja žena koje su preživele nasilje ili su u riziku od istog te će se prodajom proizvoda iz „Dobre bašte“ finansirati treninzi ekonomskog osnaživanja žena, koji predstavljaju novu uslugu somborske Sigurne kuće. Treninzi iz oblasti plasteničke i organske proizvodnje sprovode uz podršku prof. dr Branke Lazić i Pokrajinske poljoprivredne stručne službe.

Na 200 kvadratnih metara pod dva plastenika na tradicionalan način zasađeno je više vrsta povrća, u skladu sa principima organske proizvodnje, pri čemu se pazilo na kombinaciju biljaka koje štite jedna drugu. U pitanju je način sadnje koji omogućava da se izbegne korišćenje veštačkih sredstava.

U prednjem dvorištu zasađeno je ukrasno, lekovito i začinsko bilje, takođe po tradicionalnim, organskim principima, koje će oplemeniti prostor i pružiti osnove za hortiterapiju stanovnicama sigurne kuće u Somboru.

Glavni ciljevi udruženja su promocija i unapređenje socijalnog preduzetništva putem tradicionalne proizvodnje povrća po organskim principima, kao i prevencija i borba protiv nasilja nad ženama putem promocije i unapređenja njihovog obrazovanja i ekonomskog osamostaljivanja.

Udruženje je osnovano pri sigurnoj kući u Somboru kako bi doprinelo kreiranju takozvanog zaokruženog modela sveoubuhvatne podrške ženama koje su preživele nasilje.

Osnivači “Dobre bašte” su, pored Fondacije Fond B92, i Udruženje žena „Udahni život“ iz Stanišića ispred koga je Ljiljana Gusić i Udruženje građana „Somborska inicijativa“ iz Sombora čiji je predstavnik Marijeta Štampfer.

Nosilac projekta je Fondacija Fond B92, a partneri su Centar za socijalni rad Sombor i SMART Kolektiv.

Dodatne informacije na: www.facebook.com/somborskadobrabasta

Kontakt: somborskadobrabasta@gmail.com