početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Zvanična statistika

Institucije sistema vode evidenciju o slučajevima nasilja sa kojima dođu u susret i na koje reaguju. Svako reagovanje institucija sistema zavedeno je u sistemu za evidenciju podataka određenog sektora. Svake godine sektor socijalne zaštite, pravosuđe, kao i ministarstvo unutrašnjih poslova obrađuju podatke o slučajevima nasilja u porodici na koje su reagovali. Neki od podataka zvanične statistike su javno dostupni, dok je druge podatke moguće dobiti po posebnom zahtevu.

 

Sudovi i tužilaštvo

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku koje prikazuje osnovne podatke o kriminalitetu punoletnih učinioca krivičnih dela u 2012. godini: prijavljena, optužena i osuđena punoletna lica prema krivičnom delu, polu, starosti i krivičnoj sankciji.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.