početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Šta je femicid


Femicid ili feminicid je „ubistvo žene zato što je žena“. Femicid je najdrastičnija forma nasilja nad ženama u čijoj osnovi leže rodne nejednakosti. Rodno zasnovano nasilje ubije godišnje isti broj žena kao i kancer u starosnoj grupi od 15 do 44 godine.

Prema podacima Mreže Žene protiv nasilja, u 2011. godini je u Srbiji ubijeno 29 žena od strane partnera ili člana porodice - 16 žena je ubio suprug, 7 bivši suprug, a 4 sin. Jednu ženu je ubio svekar, a jednu zet. Tokom 2012. godine, broj ubijenih žena u partnersko-porodičnom kontekstu povećan je na čak 32. Sve ubijene žene su takođe poznavale učinioca, a od toga 10 žena ubio je suprug, 7 partner, pet sin, tri bivši suprug. Dve žene ubio je otac, tri unuk, jednu zet i jednu sestrić. U periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine, medijski članci su zabeležili čak 22 slučaja femicida.
Ono što najviše zabrinjava jeste činjenica da ubistva žena, koja su alarmantno u porastu, često prolaze nekažnjeno ili sa blagim kaznama, te da je stepen društvene tolerancije na femicid izuzetno visok.

 

Celokupne kvantitativno-narativne izveštaje o femicidu, koje je mreža ŽPN sačinila za 2010, 2011, 2012.  i 2013. godinu, možete pogledati ovde.

 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.