početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Sigurne kuće

Trenutno aktivna skloništa na teritoriji Srbije

Ako imate informacije koje se razlikuju od navedenih, molimo vas da nas o tome obavestite. Isto važi i za slučaj da imate bilo kakav problem vezano za kontakt ili uslugu u navedenim sigurnim kućama. Kontaktirajte nas OVDE


CENTRALNA SRBIJA


BEOGRAD
Sigurna kuća pri Savetovalištu protiv nasilja u porodici Beograd
Kontakt za smeštaj:
0800 011 011 (besplatan poziv, 10:00h - 18:30h)
011/2769 466 (10:00h - 18:30h)

062/30 45 60 (noću, 19:00h - 10:00h)

JAGODINA
Sigurna kuća Jagodina pri Centru za socijalni rad Jagodina
Kontakt za smeštaj:
035/822 24 56 (07:30h - 15:00h)

KRAGUJEVAC
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodiciu okviru centra za razvoj socijalnih usluga „Knjeginja Ljubica” Kragujevac
Kontakt za smeštaj:
034/302 866 (07:00h - 23:00h)

LESKOVAC
Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja pri Centru za socijalni rad Leskovac
Kontakt za smeštaj:
016/252 494 (07:00h - 14:30h)

NIŠ
Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja pri Centru za socijalni rad Niš
Kontakt za smeštaj:
018/521 210 (08:00h - 16:00h)

SMEDEREVO
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad Smederevo
Kontakt za smeštaj:
062/60 80 80 (24h)

ŠABAC
Sigurna kuća Šabac pri Centru za socijalni rad Šabac
Kontakt za smeštaj:
015/344 - 460 (07:00h - 14:30h)

UŽICE - ZABUČJE
Prihvatilište za stara i odrasla lica Zabučje (smeštaj samo u urgentnim situacijama) pri Centru za socijalni rad Užice
Kontakt za smeštaj:
031/35 25 690 (07:00h - 15:00h)

VALJEVO
Sigurna kuća Valjevo pri Centru za socijalni rad Valjevo
Kontakt za smeštaj:
014/221 - 114 (07:00h - 15:00h)

VLASOTINCE
Prihvatilište za urgentne slučajeve - SOS telefon
za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince
Kontakt za smeštaj:
016/877 90 (10:00h - 14:00h i 18:00h - 21:00h)

VRANJE
Prihvatilište za žrtve nasilja pri Centru za razvoj lokalnih usluga
socijalne zaštite Vranje
Kontakt za smeštaj:
017/432 996 (07:00h - 15:00h)

017/421 703 (24h)

065/610 8618 (24h)

 


VOJVODINA

NOVI SAD
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad Novi Sad
Kontakt za smeštaj
021/646 5746  (ponedeljak - petak 24h, ne radi vikendom)

021/421 166 lokal 144 (07:00h -14:30h, telefon Centra za socijalni rad)

KIKINDA
Prihvatna stanica u gerontološkom centru (urgentni smeštaj do 7 dana)
pri Centru za socijalni rad Kikinda
Kontakt za smeštaj
0230/21 169 (07:30h - 15:00h)

0230/27 374 (07:30h - 15:00h)

PANČEVO
Sigurna kuća pri centru za socijalni rad Pančevo
Kontakt za smeštaj
0800 - 100 113 (09:00h - 19:00h)

SOMBOR
Sigurna kuća Sombor pri Centru za socijalni rad Sombor
Kontakt za smeštaj
025/482 499 (07:30h -15:00h)
 
ZRENJANIN
Sigurna ženska kuća pri Centru za socijalni rad Zrenjanin
Kontakt za smeštaj
064/64 88 103 (07:00h - 19:00h)

064/64 88 104 (07:00h - 19:00h)

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.