početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Organizacije

Spisak organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja ili se bore protiv diskriminacije žena

 

Ukoliko primetite pogrešnu informaciju ili znate za organizaciju koja nije navedena, molimo vas da nam to javite OVDE

 

BEOGRAD

Autonomni ženski centar (AŽC)
AŽC je ženska nevladina organizacija koja se bavi osnaživanjem žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku, te senzibilisanjem i edukacijom profesionalaca i profesionalki u institucijama o nasilju nad ženama, ženskim ljudskim pravima i institucionalnim procedurama zaštite od nasilja, prevencijom svih tipova nasilja nad ženama i promocijom ženskih ljudskih prava.
Tiršova 5a
011/266-2222 radnim danima: 10 - 20h
e-mail tt@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs

Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici
Savetovalište pruža zaštitu putem telefonskih razgovora, neposrednih razgovora sa ženama, uz besplatnu pomoć advokata i psihoterapeuta, vodi Sigurnu kuću za smeštaj žrtava nasilja, te učestvuje u borbi protiv trgovine ljudima kao deo Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
Dalmatinska 47a
011/2769-466
e-mail koordinator@savetovalisteprotivnasilja.org; savetovaliste@sezampro.yu
http://savetovaliste.cmass2.info/

ASTRA
ASTRA (Anti-Trafficking Action) je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom, kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.
011/785-0000; 065/3347-817 svakog dana: 0 - 24h
e-mail sos@astra.rs
 www.astra.org.rs

Incest trauma centar (ITC)
ITC je ženska nevladina služba koja pruža psihološku podršku deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje i obučava koleginice i kolege koji rade na zaštiti dece i žena od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja. Strateški fokus ITC u ovom periodu jeste prevencija seksualnog nasilja.
Mačvanska 8
011/386 13 32; 011/344 17 37 radnim danima 9 – 17h
e-mail itcentar@EUnet.rs
http://www.incesttraumacentar.org.rs

Anti Trafiking Centar (ATC)
Nevladina organizacija koja se bori protiv trgovine ljudima.
Resavska 1/4
011/ 32 39 002
e-mail atc@atc.rs
www.atc.rs

Asocijacija autonomnih ženskih inicijativa (AŽIN)
Udruženje ženskih nevladinih organizacija
Kralja Milana 4a
011/36 20 917 radnim danima: 9 - 17h
e-mail awin@sezampro.rs
www.awin.org.rs

Atina
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć.
Palmotićeva 16a
011/3220-030; radnim danima: 9 - 17h
e-mail office@atina.org.rs
www.atina.org.rs

Centar za prava deteta
Nevladina organizacija koja se zalaže za poštovanje prava dece
Skender-begova 20/12
011/33 44 170; 011/32 86 690; 011/32 86 700 radnim danima: 9 - 17h
e-mail office@cpd.org.rs
www.cpd.org.rs

Centar za ženske studije
Nevladina organizacija protiv diskriminacije na osnovu pola ili bilo koje različitosti
Jove Ilića 165
011/491 219; 011/30 92 999/lok. 963
e-mail zenske.studije@gmail.com
www.zenskestudie.edu.rs

Dečiji romski centar
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Vlajkovićeva 15/2
011/2692-936; 011/2432-422 radnim danima: 10 - 14h
e-mail derocent@eunet.rs

„…Iz kruga“
Organizacija za zaštitu i podršku žena i dece sa invaliditetom. Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Sredačka 2
011/3448-045 radnim danima: 10 - 16h
e-mail office@izkruga.org
www.izkruga.org

Labris
Ženska nevladina organizacija koja štiti lezbijska prava
011/32 27 480; 064/700 82 93
e-mail labris@labris.org.rs
www.labris.org.rs

Viktimološko društvo Srbije
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Dositejeva 1a
011/630-30-22; 011/22-88-040 radnim danima: 9.30 – 15.30h
e-mail vds@eunet.rs
www.vds.org.rs

Žene na delu
Feministička nevladina organizacija
Mileševska 7/6
011/2455-846
e-mail zenenadelu@gmail.com
www.zenergija.org

Žene u crnom
Nevladina organizacija za otpor svim vidovima nasilja i diskriminacije nad ženama i svima drugačijima
Jug Bogdanova 18/5
011/26 23 225 radnim danima: 9 - 17h
e-mail zeneucrnom@gmail.com
www.zeneucrnom.org


CENTRALNA SRBIJA

KRAGUJEVAC
Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje „Alternativni krug „
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Vojislava Kalanovića 2
034/305-641; 063/108-2829 utorkom i četvrtkom: 14 - 17h
e-mail kzc.kg@infosky.net
Oaza sigurnosti
Pruža pravnu pomoć
Dečanska 12
034/332-048 radnim danima: 8 - 15h
e-mail info@oazasigurnosti.rs

KRALJEVO
Udruženje Fenomena
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Heroja Maričića 80
036/335-706 ponedeljkom, utorkom i petkom: 12 - 16h
e-mail fenomena06@gmail.com; soskraljevo@gmail.com

KRUŠEVAC
Udruženje žena Peščanik
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Obilićeva 50/2, Kruševac
Zakazivanje lično, dolaskom na adresu organizacije, subotom: 11 - 14h
e-mail sandglass.ngo@gmail.com
www.ngo-sandglass.org

LESKOVAC
Žene za mir
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Veselina Masleše 18
016/237-300; 016/237-301 radnim danima: 14-20h
e-mail office@womenforpeace.org.rs
www.womenforpeace.org.rs

NOVI PAZAR
Kulturni centar DamaD
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
AVNOJ-a 7
020/332-755 radnim danima: 10 - 16h
e-mail damad@ptt.rs
www.kcdamad.org.rs

NIŠ
Organizacija „Osvit“ SOS telefon za Romkinje
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Vinaverova 46
018/515-318 svakog dana: 0 - 24h
e-mail anaosvit@gmail.com
www.osvit.org

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju (u saradnji sa Pravnim fakultetom)
Pruža pravnu pomoć
Generala Milojka Lešjanina 43/15
018/500-278 Radnim danima: 11 - 13h
e-mail klinika@prafak.ni.ac.rs

SMEDEREVSKA PALANKA
Udruženje žena Femina
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Palanačke čete 27
026/322-841 ponedeljak i petak: 11 - 13h; utorak - četvrtak: 17 - 19h; pravne konsultacije: sreda 17-19h
e-mail femina@verat.net

VRANJE
Odbor za ljudska prava
Vodi SOS telefon
Lenjinova 30, 17501 Vranje
e-mail sezam@ptt.rsVOJVODINA

BAČKA TOPOLA
Klub žena Hera
Pruža psihološku podršku
Bačka 1
024/714-140; radnim danima: 9 - 17h
e-mail herawomen@gmail.com

KIKINDA
Centar za podršku ženama
Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć
Nemanjina 2
radnim danima: 09 - 16h
SOS telefon 0800 10 10 10  (10-20h, besplatan poziv, jedinstveni broj za Vojvodinu)
e-mail savetovaliste.kikinda@gmail.com
www.podrska.org.rs

NOVI SAD
SOS ženski centar Novi Sad
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Bulevar oslobodjenja 91
021/422-740 radnim danima: 18 - 22h
e-mail sos.telefon@gmail.com
www.sosns.org.rs

NOVI BEČEJ
Udruženje Roma Novi Bečej
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Đure Jakšića 29
023/774-959; 023/775-843 radnim danima: 09:30 - 15h
e-mail danica.jovanovic09@gmail.com

VRŠAC
Centar za prava žena
Pruža psihološku podršku i pravnu pomoć
Žarka Zrenjanina 13
064/64-54-067 radnim danima: 17 - 19h
e-mail centarvrsac@yahoo.com

ZRENJANIN
Zrenjaninski edukativni centar
Pruža psihološku podršku
Proleterska 22
023/581-350 ponedeljak i četvrtak 15 - 18h; subota 14 - 18h
e-mail zreduc@gmail.com
www.zreduc.rs

 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.