početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama


Međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama nastala je kao inicijativa Instituta za globalno žensko liderstvo, koju je podržao Centar za žensko globalno liderstvo pri Univerzitetu Rutgers 1991. godine. Početak perioda kampanje od 16 dana označava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar, a kraj označava 10. decembar, dan kada je pre 61 godine doneta Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Na taj način, simbolično se naglašava da život bez nasilja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i da je borba protiv nasilja nad ženama moralna obaveza svih. U ovom periodu obeležavaju se i drugi značajni datumi, kao što je 29. Novembar – Međunarodni dan braniteljki i branitelja ljudskih prava, 1. Decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a, i 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra. Svake godine, od 1991. nadalje, hiljade organizacija aktivistkinja i aktivista širom sveta koji se zalažu za ženska ljudska prava učestvuju u kampanji borbe protiv nasilja nad ženama, podsećajući lokalne zajednice u kojima rade da se nasilje nad ženama dešava u svakoj zemlji, u svakoj etničkoj zajednici, u svakom socijalnom sloju, bez obzira na religiju, nivo znanja, stečenog društvenog ugleda (Rečnik rodne ravnopravnosti, Vesnja Jarić i Nadežda Radović).


Širom Srbije, svake godine, ženske organizacije na različite načine učestvuju u kampanji 16 dana aktivizma. Ove godine u fokusu će biti akcija Potpisujem da... (25. Novembra, 15h, Trg Republike), kampanja Autonomnog ženskog centra, partnerskih organizacija i oko 30 ženskih organizaija širom Srbije, posvećena potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Takođe, u okviru zajedničke kampanje Evropskog ženskog lobija i Saveta Evrope, tokom 16 dana aktivizma, Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar i Mreža za Evropski ženski lobi biće fokusirane na zahtev od države Srbije da izmeni definiciju krivičnog dela silovanja.


Šta za svakog od nas znači 16 dana aktivizma?

comments powered by Disqus
.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.