početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Osmisli projekat/akciju

Ukoliko imate dobru ideju za projekat ili kampanju u vezi sa borbom protiv nasilja nad ženama, možete nas kontaktirati. Poštanite naš partner i zajedničkom saradnjom možemo da povećamo svest o problemu i privučemo pažnju većeg broja ljudi. Svaka podrška nam znači, ali najvažnije je da znamo da znači drugima.

_

 

Jedan od mnogobrojnih primera uspešno realizovane akcije koja se na manje formalan način bori protiv nasilja nad ženama je VaW hackaton održan u julu ove godine u Nepalu. Uz snažnu globalnu poruku organizatora koja nas obaveštava da je rodno zasnovano nasilje vodeći uzročnik smrti žena između 19 i 44 godine (mnogo veći od rata, raka ili automobilskih nesreća) ovaj događaj predstavljao je pokušaj da se aktivistički odgovori na nasilje upotrebom novih tehologija, ali i da se pruži podrška žrtvama na različite načine. Hakaton je događaj na kome programeri, grafički dizajneri, projektni-menadžeri i aktivisti okupljeni u timove stvaraju upotrebljive aplikacije posvećene jednoj temi. Na pomenutom događaju bilo je napravljeno nekoliko korisnih aplikacija koje su imale informativno, preventivo i promotivno delovanje u suzbijanju nasilja nad ženama.

Više informacija o projektu koji je organizovan uz podršku Svetske banke, možete pogledati ovde.

 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.