početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Za našu decu - Sigurne kuće Srbije

2006. - danas

Fond B92 započeo 2006. je kampanju protiv nasilja u porodici pod imenom “Za našu decu” u okviru koje je izgrađeno do sada pet objekata zadužbinskog tipa – Sigurnih kuća B92 - za smeštaj žena i dece žrtava nasilja u porodici. Porodično nasilje je poslednjih godina eskaliralo u javnosti i medijima. Svakodnevno raste broj žena i dece koja traže pomoć odgovarajućih socijalnih institucija, SOS telefona, savetovališta i skloništa. Sada se sa sigurnošću može reći da je svako šesto dete a svaka treća žena u Srbiji, žrtva porodičnog nasilja i fizičkog zlostavljanja, uključujuci i seksualno.

 

Kampanja „Za našu decu“ lansirana je sa ciljem ne samo da medijski skrene pažnju javnosti na sve aspekte i posledice porodičnog nasilja u Srbiji, već da pomogne konkretne mehanizme zaštite žena i dece, podrži civilne organizacije koje se bave ovim problemom al ii da ohrabri državne organe da se odlučnije uhvate u koštac.

 

Naša generalna namera je da odemo korak dalje od uobičajene pozicije odgovornog medija. da povežemo nadležne državne institucije i donatore/sponzore na medijski koordinisanim akcijama efikasnog rešavanja konkretnih problema, kao što je u ovom slučaju – nasilje nad ženama i decom.

 

Na čelu Saveta kampanje „Za našu decu“ nalazi se Ružica Đinđić.

 

Kampanju „Za našu decu“, RTV B92 započio je medijskim aktivnostima kao i akcijom prikupljanja sredstava za gradnju prve namenski građene sigurne kuće–skloništa za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Srbiji, koja će biti trajno ustupljena na korišćenje „Savetovalištu protiv nasilja u porodici“ (savetovalisteprotivnasilja.org).

 

Prvobitni cilj da tokom 2007. godine sagradimo kuću površine 220m2 u kojoj će trajno biti smešteno prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja ubrzo je zbog izuzetnog odziva javnosti i donatora proširen na gradnju dva istovetna objekta u okviru istog placa tako dobijemo sigurnu kuću površine oko 440m2 smeštajnog kapaciteta do 50 žena i dece. Donator zemljišta i svih komunalnih dozvola bila je beogradska opština Rakovica.

 

Prvi objekat otvoren je 22. novembra 2007 u prisustvu najviših državnih organa uključujući i Predsednika Srbije Borisa Tadića, a drugi mesec dana kasnije.

 

Tokom 2008 godine kampanja je proširena na teritoriju Vojvodine dobijajući radni naziv “Sigurne kuće Srbije”. U pitanju je partnerstvo Fonda B92 kao inicijatora i Izvršnog Veća Vojvodine na izgradnji objekata u centrima vojvođanskih okruga čiji je cilj da svaki ovakav centar dobije sklonište za zbrinjavanje žrtava. Nakon Novog Sada i Subotice koji su od ranije imali ovakve objekte, sigurne kuće dobili su i Zrenjanin (2009), Sombor (2011) i Pančevo (2011).

Dečija soba u Sigurnoj kući

Prostor dnevnog boravka u Sigurnoj kući

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.