početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Pančevo

Sigurna kuća Južnobanatskog okruga - Pančevo

Administrator:

Centar za socijalni rad
Ulica Filipa Višnjića 16-20, 26000 Pančevo
013-319-998, 311-889, 319-788, 319-843, 319-966


Radno vreme 7-15h

SOS telefon
0800 100 113
(9-19h) besplatan poziv!

 

Kontakt telefon za smeštaj:
013 219 00 72

http://www.sigurnakucapancevo.rs/

 

Pančevačka Sigurna kuća za žrtve porodičnog nasilja je treća kuća u Vojvodini koju su partnerski izgradili Fond B92 i Izvršno veće Vojvodine. Namenjena je smeštaju žena i dece iz Južnobanatskog okruga koji obuhvata teritoriju Grada Pančeva i opština Plandište, Opovo, Kovačica, Alibunar, Bela Crkva, Vršac i Kovin sa oko 320.000 stanovnika.

 

Ovaj objekat je površine 270m2, kapaciteta do 25 osoba, zadovoljava evropske standarde koji definišu optimalne uslove za smeštaj nasiljem ugroženih žena sa decom. Sastoji se od prijemne prostorije, dnevnog boravka sa trpezarijom, kuhinje, ostave i dečije sobe (u prizemnom delu) i sedam spavaćih soba sa pripadajućim mokrim čvorom (toaleti, kupatila) na spratu. Objekat je opremljen potrebnom tehnikom, klima uređajima i sistemom za video nadzor koji obezbeđuje sigurnost stanovnica objekta.

 

U Sigurnoj kući Pančevo je predviđen prihvat i smeštaj žena i dece koji su preživeli nasilje u porodici ili koji su bili žrtve trgovine ljudima, stručni rad u vidu pružanja psihosocijalne pomoći, edukacije, odvijanje radno-okupacionih i rekreativnih aktivnosti, a sve u cilju prevazilaženja posledica nasilja i priprema za reintegraciju u socijalnu sredinu.

 

Ovo sklonište otvoreno je 25. novembra 2011. godine.

 

Sigurna kuća Pančevo je kao i druga skloništa u Vojvodini plod partnerstva Sekretarijata za rodnu ravnopravnost IV AP Vojvodine i Fonda B92. Glavni donatori izgradnje Sigurne kuće Pančevo bili su Izvršno Veće Vojvodine, NIS – Gazprom, Gorenje, AVON, Orion i građani Srbije. Ukupna vrednost objekta iznosi preko 180.000 evra.

 

Vlasnik Sigurne kuće Pančevo je Grad Pančevo a kućom rukovodi Centar za socijalni rad Pančevo.

 

Tokom smeštаjа u Sigurnoj kući pored redovnih svаkodnevnih аktivnosti, stručni rаdnici Sigurne kuće orgаnizuju аktivnosti sа ciljem:

  • sаvlаdаvаnjа stresа koji je izаzvаn iskustvom nаsiljа,
  • ublаžаvаnjа i otklаnjаnjа psihosocijаlnih posledicа nаsiljа,
  • povećаnjа psihološke sigurnosti i sаmopouzdаnjа,
  • promene u vrednovаnju u sebe,
  • uviđаnjа u sopstvene sposobnosti i kvаlitete...

Stručni tim Sigurne kuće Pаnčevo čine:

  • socijаlni rаdnik,
  • psiholog i
  • specijаlni pedаgog

Stručni tim Sigurne kuće Pаnčevo je obučen zа rаd sа žrtvаmа porodičnog nаsiljа i imа iskustvo u pružаnju podrške žrtvаmа porodičnog nаsiljа.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.